Home

Nuevoflits maart 2023

 

 

Stand van zaken in de Nevobo competitie

Om te beginnen met H4: helaas (o.a door blessureleed bij Frank, sterkte met herstel!) wist H4 (ondanks versterking van Ray) slechts 3 punten binnen te halen op de 5e competitiedag. Dat hadden er meer moeten en kunnen zijn volgens de berichten, want H4 lijkt nu haar mooie uitzicht op promotie naar de B-poule kwijtgeraakt te zijn. Ze staan nu 4e met 25 pnt, maar op 3 punten achterstand op de nummer 2. Alleen de 2e plek geeft recht op promotie…..En de geruchten gaan dat op de laatste competitiedag, zaterdag 13 mei, allerlei spelers niet beschikbaar zijn. Zie ook hieronder.

 

Zaterdag 25 maart werd een dag om snel te vergeten in de Nuevo historie. Zowel H1 als H3 traden aan, maar scoorden beiden zeer mager: H1 1 puntje tegen Vlerk, H3 verloor straf van resp. Tovo, VOC Maarssen en OKV, maar haalde 2 punten tegen ….. ja de broeders van H1…..De laatsten werden daardoor nog dieper in mogelijke degradatieperikelen gedrukt. Maar ja, alle onderhandelingen over een vriendenregeling (H3 had de punten niet echt meer nodig, zij staan stevig in de middenmoot) werden afgewezen door de heren van een: “Wij hoeven geen regeling, we gaan uit van eigen kracht”,  “als we hieraan beginnen, dan wordt er nog jaren bij elke catering op teruggekomen”. De heren van drie schudden hun wijze hoofden.

 

Een en ander betekent dat H1 op een gedeelde 10e plek staat met 12 punten met Utregs Wild, met nog drie ploegen onder hen: NVC en Vlerk met 10 punten, Taurus H2 met 7 punten. Er degraderen 2 teams… En op 13 mei speelt H1 resp. tegen Taurus H2 en NVC, en H3 tegen Utregs Wild en Vlerk. Dat kan dus een heftige middag worden. Zie ook hieronder. De aanvoerder van H3 gaf aan bij uw postbus, dat ondanks de wat teleurstellende onderhandelingen van afgelopen zaterdag, hij toch bereid is om opnieuw te praten…  

 

Tenslotte: voor uw aller informatie: de prestaties van onze vrienden van Keimax tonen nog steeds een stijgende lijn, de mannen staan op dit moment op een promotieplaats in een zeer spannende B-poule. Ze kunnen zomaar volgend jaar in de A-poule zitten.

 

En dan de PD

Op woensdag 8 maart werd de derde ronde PD gespeeld. Het werd opnieuw een mooie avond waarin de speciale Nuevo teams (die inmiddels wat beter functioneren, er wordt tenminste niet meer gevraagd wie ook alweer in welk team zit) heftig onderling strijd leverden en met Keimax. Verrassend was dat team Hou Vast slechts 2 punten scoorde, nadat ze in tweede PD ronde 10 van de 12 punten haalden. En dat team 100% de volle buit binnenhaalde met 5 man. Uw postbus heeft Ton W. nog nooit zo gelukkig en trots zien worden op een avond……

De stand:

  1. 100%                               28 pnt
  2. Hou vast                           17 pnt
  3. Keimax                             14 pnt
  4. Vegen die gasten               13 pnt

Het gerucht gaat dat de PD directie besloten zou hebben om in de finale ronde (gepland op woensdag 7 juni) om dubbele punten te spelen: dit om de spanning in de PD extra te verhogen. U krijgt bericht.

 

De dertiende mei

Finale competitiedag voor alle teams. Hierboven is al aangegeven wat de belangen zijn. Er zal gerekend moeten worden. Maar er zijn ook berichten over te vroeg geplande vakanties: er dreigen serieuze spelerstekorten. De Nevobo planning is uiterst beroerd: H4 begint in de IJsselhal in IJsselstein om 11.30 uur en eindigt haar laatste wedstrijd om 15.30 uur. H1 en H3 spelen in Houten en starten resp. om 14.00 en 14.30 uur.  Als er spelers tekorten zijn, dan wordt het een zware puzzel  of zelfs onmogelijk om die tekorten te vullen door spelers uit te wisselen. De heren aanvoerders zullen hier eens goed naar moeten kijken. Maar in elk geval bij deze een oproep aan allen die “foute” vakanties geboekt hebben deze snel te herzien en aan te passen aan deze nijpende VC Nuevo situatie…….

 

Lustrum

De illustere lustrumcie heeft het dus behaagd om ons mede te delen dat het 4e lustrum gevierd zal worden op zaterdag 17 juni. Maar dat is dan ook alles wat de heren kwijt willen (behalve gemopper over het budget). Maar laten we positief blijven: het zal vast een mooie dag worden… Kijk nog maar eens naar de mooie groepsfoto van 5 jaar geleden. Het was een prachtige dag.

 

 

Zorg dat je erbij bent.

 

Eindexamens

Onze huidige gastheer, het OLZ, heeft ons laten weten dat onze huidige 2 velden niet beschikbaar zijn vanwege (voorbereidingen op) de eindexamens van woensdag 19 april tot en met 31 mei. Dat zijn maar liefst 7 woensdagen. Het DB van VC Nuevo heeft daar zeer teleurgesteld op gereageerd want officieel is de examenperiode tussen donderdag 11 mei en dinsdag 30 mei… OLZ heeft daarop een alternatief geboden: een andere zaal slechts met een veld maar wel de gehele periode beschikbaar. Na enig overleg en navraag bij andere hallen is er besloten voor deze optie te gaan. Ook omdat in de komende maanden (die “foute” vakanties, feestdagen als Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren, enz.) de opkomst van Nuevoleden toch wat minder is. Het voordeel is dat onze huurprijs voor die periode halveert (wat weer naar die noodlijdende lustrumcie kan gaan?).

Het betekent dat we nog 3 woensdagen in onze huidige zaal spelen (29 maart, 5 en 12 april) en dan vervolgens 7x naar een andere zaal gaan: deze ligt naast onze huidige zaal: een stuk verder doorlopen, de zaal aan je linkerhand, eenmaal binnen meteen rechts de trap op. Het DB rekent op eenieders begrip. Op woensdag 7 juni kunnen we weer terug in de huidige zaal en spelen dan gelijk de finale PD.

Tot zover,

Postbus 2

Nuevoflits december 2022

Nuevoflits december 2022

 

Einde eerste helft van seizoen 2022-2023

Verlost van de corona epidemie konden we weer een “doodgewoon” VC Nuevo seizoen starten. Maar er waren ook heftige veranderingen: allereerst die nieuwe zaal van OLZ: op zich prima locatie, lekkere douches, maar dat plafond…..Daarnaast dan die nieuwe competitieindeling: de drie teams zijn weliswaar een jaar geleden gevormd maar nog steeds zoekende, naar vorm, blessure vrijheid, opstelling… Vervolgens ook nog eens nieuwe “gelijkwaardige” teams voor de PD avonden: wie speelt nu precies in welk team en wat is ook alweer de naam? En hoezo gelijkwaardig? En dan die pittige mededeling van de penningmeester: we gaan naar een ongekend financieel verlies dit seizoen; de contributie moet straks drastisch omhoog of we moeten echt nieuwe leden ronselen..

Het is dus een speciale eerste helft geworden; maar we hebben het heel redelijk “verwerkt” allemaal. Er is lekker gebald, de teams draaien, emoties zijn bedaard.. Toch?

Dus we kunnen uitzien naar een mooi 20e seizoen. Dat natuurlijk gevierd gaat worden. De 4e lustrumcommissie (Dirk, Ray en Walter) is bezig met de voorbereiding, maar ze zijn nog erg stil. Straks in mei moet het gaan gebeuren. Stay tuned.

 

 

Kerst PD

Mooie avond met mooie wedstrijden. Iedereen moet nog wat wennen aan de nieuwe teams maar na enige discussie lukte het toch om de juiste personen in het juiste team te krijgen. Keimax had een record opkomst: met 8 man aanwezig. We konden genieten van de diverse versnaperingen en goed doorvieren (de truc met het hek lukte!). Zie voor impressies van de avond de mooie collage samengesteld door Wim.

 

 

 

Team “Hou Vast” (aanvoerder Jan) scoorde het best met 10 punten, gevolgd door team “100%” (aanvoerder Lies-Jan) met 6, en Keimax en team “Vegen die gasten” (aanvoerder Henk P.) met 5 en 3 punten. Uitleg voor dat laatste team: 3 topspelers werden gemist: Walter, Sander en Ray, dus vandaar….

Voor de tussenstand betekent dit:

 

  1. Team 100%                               16 pnt                                                  +42
  2. Team Hou Vast                           15 pnt                                                  +19
  3. Team Vegendiegasten                   9 pnt                                                  -27
  4. Keimax                                        8 pnt                                                  -34

 

Volgende PD avond is woensdag 8 maart.

 

Zaterdagcompetitie

Ook daar werd heftig gestreden op alweer drie middagen. De laatste zaterdag was de beste, H1 scoorde 5 punten na een eerdere magere 2 punten oogst in de eerste 2 competitierondes. De mannen staan nu op de 11e plek in de Apoule, nog steeds in de degradatiezone, maar na die laatste middag wel met het vizier naar boven. Hou vast, mannen. In diezelfde A-poule staat H3 op een mooie  5e plek met 14 pnt, maar bij die team zien we de omgekeerde weg: er wordt alsmaar minder gescoord, na die prachtige eerste 7 punten, resp. 4 en 3. Die mannen moeten er een tandje bijzetten (en uw Postbus begrijpt dat ze dat ook allen van plan zijn…..).

 Tenslotte onze mannen van H4. Zij scoorden een prachtige 6punter op de laatste zaterdag en staan met 15 pnt op een zeer perspectiefvolle 4e plek in de C-poule: dit kan naar promotie gaan….

 Dus Nuevo draait lekker. Op naar de volgende zaterdagen: die beginnen alweer snel: H4 moet als eerste aan de bak op 21 januari, H1 het weekend erna (28 januari) gevolgd door H3 op zaterdag 4 februari.

 

Bekercompetitie

Nuevo bekert al maanden door. Een toch op beschikbaarheid geselecteerd team kwam via super spannende 5 –sets wedstrijden de eerste en de tweede ronde door. In de eerste wedstrijd werden maar liefst 8 matchpunten overleefd. Op maandag 9 januari volgt ronde 3.

 

Andere zaken

Ray heeft een team geronseld voor deelname aan het Oliebollen toernooi van VC Krommerijn op  donderdag 29 december. Benieuwd of dat ook echt gaat lukken, er moeten 2 dames verplicht spelen. Ray is vol vertrouwen dat hij voldoende aantrekkingskracht heeft om dit voor elkaar te krijgen. Uw postbus houdt u geinformeerd hoe Ray dit gaat doen en wie uiteindelijk de gelukkige dames en heren (vanwege die dames) zullen zijn.

Verder is het DB druk bezig om de agenda helder te krijgen voor de 2e helft, dat is nog even puzzelen, onder andere door de planning van OLZ van de eindexamens in mei. Als dat helder is verschijnen weer de gebruikelijke schema’s op de agenda: de trainers, de cateraars, de PD avonden (3e ronde is in elk geval op woensdag 8 maart).

 

Maar nu eerst twee weken Kerstvakantie, we zien elkaar weer op woensdag 11 januari,

 

Fijne dagen,

 

Postbus 2

More Articles ...

Subcategories

Page 1 of 40