EreLeden

Peter Schoofs

Peter Schoofs: oprichter en 1e voorzitter (periode: 2003 - 2007) (benoemd tot erelid op 27 juni 2007)

Dirk Reedijk

Dirk Reedijk: oprichter en 1e secretaris alias Postbus (periode: 2003 - 2009) (benoemd tot erelid 9 september 2009)

Wim van Daalen

Wim van Daalen: sponsor en 2e voorzitter (periode 2007 -2010) (benoemd tot erelid 4 november 2010)

Ray Tokaay

Ray Tokaay: secretaris (periode 2009 - 2014) (benoemd tot erelid 28 juni 2014)

Henk Peters

Henk Peters: 3e voorzitter (periode 2010 - 2014) (benoemd tot erelid 28 juni 2014)

Beide laatste heren werden op 28 juni op de volgende manier toegedicht: 

Henk & Ray…Soms viel het tegen, Vaak viel het mee.

Ray & Henk... Als S & V, een godsgeschenk

Henk & Ray... Wij zijn tevree

Peters & Tokaay.... Voorzitter met lawaai

Tokaay & Peters... Als Duo DB, er was niets beters

Postbus & Postbus Twee: Héél veel dank, voor wat het DeeBee, voor NUEVO D !

Op deze dag wordt ook een nieuw genootschap gestart binnen VC Nuevo: het Genootschap van Ereleden Nuevo (Ge.V.E.N): het is niet duidelijk wat het genootschap precies beoogt noch haar activiteiten, maar alle ereleden geven aan zeer vereerd te zijn met het lidmaatschap en kijken uit naar regelmatige en wijze bespiegelingen over het reilen en zeilen van VC Nuevo, en het mogelijk tot concrete akties komen. Welke??

ERELID: Sander Meurs: penningmeester 2003 - 2017

Gedurende het seizoen 2016 - 2017 werd eindelijk ook onze penningmeester (gedurende al die jaren), Sander Meurs, het erelidmaatschap toegekend. Dit natuurlijk voor zijn vele, letterlijke, en figuurlijke verdiensten voor de club. De penningen van VC Nuevo waren bij hem uitstekend in handen, en waren zo goed geregeld dat we ook eens in de 5 jaar een mooi lustrumfeest kunnen organiseren. Onze volgende lustrum is in mei 2018 en de pot is goed gevuld. Sander, super bedankt voor alle goede zorgen en welkom bij het elite gezelschap van VC Nuevo: Ge.V.E.N!!

ERELID: Koen van der Horst: 4e voorzitter 2014- 2019

Op 11 september 2019 werd ook Koen van der Horst benoemd tot VC Nuevo erelid. Hij diende de club 5 jaar als voorzitter en het was duidelijk dat gedurende de gehele tijd VC Nuevo floreerde. Dit kwam natuurlijk tot uiting doordat in het laatste seizoen van Koen's bewind alle drie de teams zich op A-poule niveau manifesteerden. Dankzij een ultieme laatste wedstrijd die verloren ging, lukte het Koen's team Heren 4 net niet om te promoveren. Anders zouden er -uniek- 3 Nuevo teams op het hoogste recreantenniveau hebben geacteerd. Koen werd feestelijk voor zijn vele verdiensten bedankt. Zie de volgende pagina voor het gedicht van Ge.V.E.N

More Articles ...

Page 1 of 2