Home

Nuevoflitsmei2020

Herinnering aan beter tijden (1)

Zo zaten we bij elkaar op woensdag 12 maart na heftige team tegen team, man tegen man gevechten om de PD punten.

 

Ouderwetse (?) gezelligheid

 

Nuevo in tijden van Corona (2)

De maand mei is begonnen en ondanks dat de grafiek de goede richting is ingeslagen, is er nog weinig mogelijk voor volleybal clubs. Er mag nog niet indoor gespeeld worden, trainingen voor jeugd tot 18 jaar worden weer voorzichtig opgestart, maar alleen buiten en onder strikte RIVM voorwaarden. Voor “gewone” volleyballers en zeker degenen in de risicocategorieen (65+?, uw Postbus zit daar nog ruim onder….) is dit nog strikt verboden. Misschien mag er iets meer in Juni? Het DB en de aanvoerders bespreken regelmatig de situatie. Laatste hoop om het seizoen te redden zou zomaar eens Hans van E. kunnen gaan worden: beachen in het zand bij Klein Zwitserland?? Met een extra netje, zodat we met twee velden kunnen spelen? Indoor zal hoogstwaarschijnlijk niet kunnen. Hou jullie apps in de gaten…..

Ondertussen is in elk geval de Nevobo competitie definitief afgesloten. De standen zoals deze waren half maart zijn de eindstanden geworden. Kijk nog maar eens op de site:

 • Er is geen kampioen in de A-poule dit jaar: ondanks dat OKV 71 met 62 punten een voorsprong van 13 punten had op nummer 2 TOVO
 • H1 heeft plaats 8 met 31 punten; H3 plaats 10 met 17 punten
 • Alle nummers 1 In de andere poules promoveren naar een hogere poule; Alle nummers laatst degraderen naar een lagere poule: dat betekent dat Vives 1 (team Joop) degradeert naar de B en dat VOC Maarssen promoveert naar de A met 54 punten;
 • H4 en Keimax eindigden gebroederlijk op plaats 4 en 5, beiden met 38 punten;
 • De nummers 11 en 12 in de A, en de nummers 2 en 3 in de B mogen op aanvraag eventueel degraderen dan wel promoveren; op basis van wederzijdse vrijwilligheid. Dit moeten de teams kenbaar maken aan de Nevobo en die kijkt dan of er inderdaad geschoven wordt;

Ervanuitgaande dat de competitie in het najaar weer opgestart zou worden (is dat zo?), dan zou Nuevo weer starten zoals aan het begin van deze competitie: 2 teams in de A en 1 team in de B.

Tenzij ……… zie het volgende punt.

Zoektocht teamherindeling dan wel 4e team

Zoals jullie hebben kunnen lezen, ziet het DB deze onzekere tijden als een mooi moment om “na te denken”: moeten we nog verder zoals hiervoor? De mannen stuurden een heuse multiple choice vragenlijst rond: iedereen moet terug naar zijn “diepere motivaties” naar het “waarom ben ik ook alweer lid van VC Nuevo” “wat zijn mijn diepste gevoelens”. Je mag, zoals enkelen al deden, gewoon de gewenste antwoorden aankruisen (a,b,c,d) of natuurlijk wat uitgebreider je gevoelens delen. Uw postbus 2 deelt deze graag op de website…………

Maar mannen belangrijk om de vragenlijst te beantwoorden voor het aanstaande weekend: voor vrijdag 8 mei.

Herinnering aan beter tijden (2): Foto’s uit het archief (1)

Om toch nog wat troost te hebben in deze –gedwongen – thuiszitperiode, een start van een serie nostalgie: wat hebben we een mooie sport en een mooie club: eerst wat foto’s uit het verre verleden van VC Nuevo: kennen jullie deze mannen nog?

 

Heren 1 bij de oprichting van VC Nuevo in 2003 . Verrassend veel diehards: allleen Peter is vanwege verschillende blessures moeten afhaken. De man in het pak is onze sponsor van het eerste uur: Dhr. van der Kamp, schoonmaaktycoon in Driebergen eo.

 

 

 Het toenmalige heren 2: alleen de nu veel ouder ogenden Ton W., Dominique en Harry zijn nog over en zijn uit elkaar gehaald: het ging niet meer langer samen ...….. 

 

 

En hier de startformatie van Heren 3: Lies Jan was echter al snel verdwenen naar H1, Hans van W. raakte geblesseerd, Piet ging met pensioen, de rest verdween..... Alleen Maarten en Henk P. zijn het team altijd trouw gebleven.

 

Een jaar later kwam er een 4e team bij: ook hier is een slachting aangericht in de loop der jaren (blessures plus een verhuizing): Jan, Ton en Sander zijn de mannen van het eerste uur . De man in het blauwe shirt: onbekend...……..

 

Tot de volgende flits,

Postbus 2

Nuevo flits maart 2020

Maarten

Maarten, gewaardeerd jarenlang lid van VC Nuevo en trouw H3 teamspeler, was al enige tijd met verschillende klachten afwezig bij VC Nuevo activiteiten. Helaas bleek daar een heftigere grondslag onder te liggen: een zeldzame aandoening van het beenmerg. Dat betekent een zwaar traject: met immunotherapie, chemotherapie en een stamcelbehandeling. Hij kwam het ons zelf vertellen.

 

 

 

 Maarten en Ton spreken de situatie door

  

Maarten, geheel VC Nuevo wenst je en je familie ontzettend veel sterkte en sukses toe bij de verschillende behandelingen en herstel. Als fitte VC Nuevoaan heb je in elk geval een goede gesteldheid om het gevecht met je ziekte aan te gaan: “vegen die gasten”.    

 

Derde ronde PD

Op woensdag 11 maart werd de derde ronde PD gespeeld. Wellicht vooruitlopend op zwaardere tijden was er een moeizame opkomst: H1 had door verschillende redenen slechts 4 man!. Maar ook Heren 3 en Keimax moesten het met slechts 5 spelers doen.

Er werd desondanks toch voor elk punt geknokt met als eindresultaat: H3 en Keimax scoorden 8 punten, H1 en H4 beiden 4 punten. Dit betekent een ongekende stand: H3 na het herfst- en het winter- ook het lentekampioenschap (en wellicht dus ook het eindkampioenschap, zie hieronder), H1, vele malen PD kampioen, nu troosteloos onderaan. Dirk gaf aan als PD directeur zeker te overwegen in de laatste ronde een dubbele puntentelling te gaan hanteren.

Stand:

Heren 3:                              24 pnt                  +39       

Heren 4:                              18 pnt                   -1           

Keimax:                               17 pnt                   0

Heren 1:                              13 pnt                   -38

 

De catering na afloop was uitstekend verzorgd door Thijs. Naar het lijkt is dit voorlopig onze laatste clubavond geweest.

 

Cateraar Thijs controleert of de voorraden toereikend zijn

 

 

Gezellig samenzijn: wanneer zien we deze tijden weer terug?

 

Dirk en Hans nemen samen met Ray de spectaculaire stand in de PD (ongekend!) nog eens door

 

VC Nuevo in tijden van Corona

In een aanvoerdersoverleg samen met het DB is de situatie van VC Nuevo onder de huidige Corona maatregelen doorgenomen. Steven berichtte jullie daar al over. Dit is de huidige stand van zaken:

 • De Nevobo recreantencompetitie is gestopt en zal niet meer uitgespeeld worden: het is nog niet duidelijk wat er precies gedaan zal worden wat betreft de stand en de promotie/degradatie procedure. Verwachting is dat besloten zal worden om gewoon weer met dezelfde ploegen in het volgende seizoen te beginnen.. Dus geen degradatie noch promotie. Lucky (?) H3, toch op weg naar degradatie (?), blijft in de A-poule, pechvogels (?) H4 blijven in de B……..
 • Trainingen zijn tot nader order ook afgelast, maar DB blijft natuurlijk verdere berichtgeving nauwgezet volgen: als de infectiecurve afvlakt, de scholen weer opengaan, iets meer kontakten toegestaan worden, dan zou wellicht VC Nuevo ook de trainingen weer kunnen oppakken: volg de Nuevo app…….
 • De overheid heeft gesproken over de datum van 1 juni wat betreft het afgelasten van evenementen: wellicht dat in de maand juni (alle leden zijn dan aanwezig, immers vakanties zullen massaal afgezegd zijn?) we toch nog een paar keer bij elkaar kunnen komen. Aanvoerders en DB hadden visioenen dat we dan bv. toch nog de laatste ronde PD zouden kunnen spelen en sowieso het jaar met een feestelijke klapper zouden kunnen afsluiten, met een spelletjes middag bv. en een etentje en drankje achteraf? Ook hiervoor: hou de app en natuurlijk berichten van uw Postbus 2 in de gaten…

VC Nuevo houdt geld over: wat te doen?

Ernst die onze penningen van dag tot dag in de gaten houdt, heeft gelukkig ook nog positief punt van de Corona crisis weten te ontdekken: we gaan geld overhouden aan het eind van het seizoen. Immers onze regeling met de Breul is: no show, no pay. We houden dus huurpenningen over. Aanvoerders en DB willen graag horen hoe de leden denken over de besteding van dit geld:

 • lekker oppotten: toevoegen aan reserve en bewaren voor aankomend lustrum
 • gebruiken voor een lekker gesubsidieerd etentje/samenzijn met de club aan het einde van het seizoen
 • contributieverlaging volgend seizoen
 • VC Nuevo treedt naar buiten en steunt een goed doel met name gericht op coronaleed: in binnenland: bv. Nederlandse Rode Kruis
 • VC Nuevo treedt naar buiten en steunt een goed doel met name gericht op coronaleed: in buitenland, bv. de aankomende problemen in Afrika: Artsen zonder Grenzen?
 • …………….. (ander idee)

Graag jullie voorkeur doorgeven aan jullie aanvoerder. Of start natuurlijk een wervingsaktie voor je eigen goede idee via deze website of via de app.

 Tot zover, Postbus 2

More Articles ...

Subcategories

Page 3 of 39